Subscribe:

Nilai Mahar Nabi Musa terhadap Puteri Nabi Syu'aib

Ketika Nabi Musa melarikan diri menuju ke Madyan, baginda terserempak dengan sekumpulan orang  ramai yang sedang memberikan minuman untuk binatang ternakan mereka. Di belakang mereka terdapat dua wanita yang sedang menghambat binatang ternakan. 

Musa     : Mengapakah kamu berbuat demikian? (menghambat binatang ternakan)

Wanita  : Kami tidak dapat meberi minum kepada ternakan kami, sebelum pengembala-pengembala menghalau ternakan mereka. Bapa kami pun sudah tua. 

Setelah mendengar penjelasan dua wanita itu, lalu Nabi Musa memberikan minuman kepada ternakan mereka dan kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa : " Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau (Allah) turunkan kepadaku.”

Maka pulanglah dua wanita itu ke rumah dan menceritakan apa yang telah berlaku kepada bapa mereka (Nabi Syu'aib). Sebagai tanda terima kasih, Syu'aib ingin memberikan upah kepada Musa. Dalam keadaan tersipu-sipu malu, salah seorang puteri Syu'aib pergi berjumpa Musa dan berkata: "Sesungguhnya bapaku menjemput engkau supaya dia memberikan  engkau upah terhadap (jasa) engkau memberi minum (ternakan) kami."

Tatkala Musa datang kepada Syu'aib dan menceritakan mengenai dirinya lalu Syu'aib berkata:"Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat daripada orang yang zalim itu." 

Lalu salah seorang dari puterinya berkata : "Wahai bapaku! Ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya lebih baik jika yang diambil bekerja itu seorang yang kuat dan dipercayai."   

Syu'aib  : Sesungguhnya aku bermaksud mengahwinkan engkau (Musa) dengan salah seorang daripada anak-anak perempuanku ini.

Musa     : Aku setuju, tetapi bagaimana dengan nilai maharnya? Aku tiada harta kerana ketika melarikan diri ke sini keadaanku sehelai sepinggang.

Syu'aib  : Jangan bimbang, Sebagai maharnya, engkau perlu bekerja di ladang kambingku selama 8 tahun  dan jika engkau cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah dengan kerelaan engkau sendiri, dan aku tidak akan memberati engkau. Dan engkau, Insya'llah akan mendapati aku termasuk orang yang baik.
 
Musa     : Jika begitu maharnya, mana sahaja daripada kedua waktu itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan lain atas diriku. Dan Allah adalah al-Wakil (Penjaga) atas apa yang kita ucapkan.