Subscribe:

Puasa yang Diwajibkan

              

              Puasa merupakan rukun islam yang ke-3 dan pada kebiasaannya ia ditunaikan ketika bulan Ramadhan. Namun, puasa yang wajib ke atas umat Islam bukan hanya di bulan Ramadhan sahaja, tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang wajib untuk berpuasa. 

            Kitab Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu karangan Dr Wahbah Zuhaili menjelaskan bahawa puasa diwajibkan pada salah satu daripada 3 keadaan berikut:

Sebab Pertama: Nazar

Keadaan ini boleh dilihat apabila seseorang itu bernazar untuk berpuasa sehari atau sebulan  yang bertujuan  menghampirkan diri kepada Allah S.W.T. Apabila seseorang itu bernazar, maka wajib ke atas dirinya untuk menunaikannya. Jika puasa itu ditentukan pada hari atau bulan tertentu, dan dia berpuasa lebih awal daripada hari atau bulan yang ditentukan, hukumnya adalah harus disebabkan wujud sebab-sebab tertentu.


Sebab Kedua : Kafarat

Seseorang itu wajib berpuasa apabila dijatuhkan hukuman kafarat ke atasnya seperti kesalahan membunuh tidak sengaja, melanggar sumpah, berjimak disiang hari ketika bulan Ramadhan dan zihar.


Sebab Ketiga : Melihat Anak Bulan Ramadhan

Apabila seseorang itu melihat anak bulan ramadhan sama ada pada waktu siang atau malam, maka ia diwajibkan untuk berpuasa berdasarkan pendapat al- Hanafiyyah.


        Puasa juga diwajibkan apabila melihat anak bulan (crescent moon) ketika langit dalam keadaan baik. Selain itu, puasa juga wajib apabila genap 30 hari bulan sya'aban ketika langit berawan atau kabus.  Allah Ta'ala berfirman:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

Maksudnya: (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan (al-Baqarah;2)

Rasulullah bersabda: 
Dari Ibn Umar r.a. Dari Nabi saw. bahwa beliau menyebut-nyebut tentang bulan Ramadhan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda: "Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Ramadhan dan janganlah berhenti puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal. Apabila tertutup awan, maka hitunglah (30 hari)." (Riwayat Muslim)

    
      Kesimpulannya, umat Islam diwajibkan berpuasa disebabkan nazar, atau kafarat, atau melihat anak bulan ramadhan. Jika berkesempatan, Projurist akan menulis kaedah penentuan hilal ramadhan dan hilal syawal. Inshaallah..

0 Comment:

Post a Comment