Subscribe:

7 Golongan Dilindungi Allah

Hadis sahih Bukhari, daripada Abu Hurairah ra., dari Nabi S.A.W, baginda bersabda : Tujuh golongan dilindungi Allah SWT di bawah lindungan-Nya pada hari yang tidak ada lindungan selain lindungan-Nya :

  1. Imam (pemimpin) yang adil.
  2. Pemuda yang hidup dalam beribadat kepada Allah.
  3. Orang yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu menitis air matanya.
  4. Orang yang hatinya tergantung pada masjid.
  5. Dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah semata-mata.
  6. Lelaki yang digoda perempuan oleh berdarjat cantik, tetapi dia mengatakan " Aku takutkan Allah ".
  7. Orang yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa ayng dibuat oleh tangan kanannya.

0 Comment:

Post a Comment